مدیر مسئول
سيد ضياء الدين تنكابني
آدرس
بلوار جمهوري ، جمهوري 28 ، فرعي اول سمت چپ، پ 8

گوهرهای تابناک: 383 حدیث برگزیده (یک سطری) از چهارده معصوم (ع) برای حفظ کردن

  • تیراژ 6000 نسخه
  • تعداد صفحه : 72صفحه
  • شابک 964-8032-10-6
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست