مدیر مسئول
هادی صادقی
آدرس
قم ، بلوار معلم ، مجتمع ناشران ف طبقه سوم ، واحد 314

فلسفه علم در قرن بيستم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست