مدیر مسئول
حجت الاسلام محمد نقدي
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه شماره 6، پلاك 100
خلاصه کتاب
اكثر مردم علاقه مند به درك مفاهيم آيات قرآني هستند و لي عدم آشنايي با علوم صرف و نحو و ادبيات عرب مانع از رسيدن به اين خواسته مي شود. كتاب «روش ترجمۀ آسان» نوشتۀ ابوالفضل بهرام پور كوشيده است با شيوه اي نو اين مشكل را حل نمايد. روش بيان شده در اين كتاب، هم خود آموز است و هم براي تعليم ديگران كارايي دارد. در اين روش، تعليمات، روي يك يا چند سورۀ مشخصي انجام مي گيرد و دانشجويان قرآني علاوه بر يادگيري ترجمۀ آيات درس، به تدّبر در قرآن مي پردازد. در سطح 1 اين آموزش بيشتر روي ترجمة لغات و ترجمة مشروح آيات تكيه شده و در صورت نياز، در حد محدودي به مسائل تفسيري و نكات قرآني پرداخته شده است.اين سطح شامل آيات اول تا 34 سوره بقره است..

روش ترجمه آسان (سطح 1)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست