مدیر مسئول
حجت الاسلام محمد نقدي
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه شماره 6، پلاك 100
خلاصه کتاب
اكثر مردم علاقه مند به درك مفاهيم آيات قرآني هستند و لي عدم آشنايي با علوم صرف و نحو و ادبيات عرب مانع از رسيدن به اين خواسته مي شود. كتاب «روش ترجمۀ آسان» نوشتۀ ابوال فضل بهرام پور كوشيده است با شيوه اي نو اين مشكل را حل نمايد. روش بيان شده در اين كتاب، هم خود آموز است و هم براي تعليم ديگران كارايي دارد. در اين روش، تعليمات، روي يك يا چند سورۀ مشخصي انجام مي گيرد و دانشجويان قرآني علاوه بر يادگيري ترجمۀ آيات درس، به تدّبر در قرآن مي پردازد. در سطح 2 اين آموزش ترجمه شفاف و تفسير اجمالي آيات 35 تا 74 بيان شده است، به ويژه با نكته هاي تفسيري آن كه معارف اصيل اسلامي هستند. هم چنين نكته هاي هدايتي آيات هر درسي در همان جا تدريس شده است.

روش ترجمه آسان (سطح 2)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست