مدیر مسئول
حجت الاسلام محمد نقدي
آدرس
قم، خيابان معلم، كوچه شماره 6، پلاك 100
خلاصه کتاب
مردم علاقه مند به درك مفاهيم آيات قرآني هستند و لي عدم آشنايي با علوم صرف و نحو و ادبيات عرب مانع از رسيدن به اين خواسته مي شود. كتاب «روش ترجمۀ آسان» نوشتۀ ابوال فضل بهرام پور كوشيده است با شيوه اي نو اين مشكل را حل نمايد. روش بيان شده در اين كتاب، هم خود آموز است و هم براي تعليم ديگران كارايي دارد. در اين روش، تعليمات، روي يك يا چند سورۀ مشخصي انجام مي گيرد و دانشجويان قرآني علاوه بر يادگيري ترجمۀ آيات درس، به تدّبر در قرآن مي پردازد. در سطح 3 اين آموزش، به علت تقويت معلومات متعلم در دو سطح قبلي، دانشجوي قرآني مي تواند ترجمه و تفسير بقيۀ آيات را به سرعت فرا گيرد. به اين صورت كه در هر بخش درسي، پس از آموزش دقيق آيات، نكات تفسيري آيات متن درس تعليم مي گردد و در هر چند درسي، يكبار بحث علمي و مروري بر ترجمۀ دقيق آيات گذشته انجام گيرد. اين سطح شامل آيات 75 تا 141 مي باشد.

روش ترجمه آسان (سطح 3)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست