مدیر مسئول
محمد دشتي
آدرس
قم، خيابان حجتيه، كوي 2، پلاك 5
خلاصه کتاب
در زندگي اجتماعي، حقوق و مقررات و شرايطي بر روابط انساني حاكم است كه بايد دقيقاً مورد شناسايي قرار گرفته و رعايت گردد. از جمله حقوق اجتماعي «حقوق متقابل» است كه رعايت آن موجب استقرار عدالت اجتماعي و طي مراحل كمال خواهد شد و با رعايت آن بي نظمي ها از جوامع رخت بر بسته و ارزش هاي اخلاقي رشد خواهد يافت. مجموعه «امام علي عليه السلام و مسايل حقوقي» در شش فصل اين حقوق را مورد بحث قرار داده است كه عبارتنداز: رعايت حقوق انسان ها، حقوق اقليت هاي مذهبي، حيوانات، دفاع از حقوق زن، رعايت حقوق دشمن و حقوق متقابل كه تعريف و تشريح آنها باعث امنيت و بقاي ارزش هاي انساني خواهد بود.

امام علي (عليه السلام) و مسائل حقوقي 10

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست