مدیر مسئول
مرتضي واعظ جوادي
آدرس
خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
خلاصه کتاب
مجموعه حاضر با نگرشي انسان شناختي، به دقت در قرآن كريم پرداخته و در دو جلد تحت عنوان صورت و سيرت انسان در قرآن و حيات حقيقي انسان در قرآن تدوين شده است. كتاب حاضر جلد نخست تفسير موضوعي قرآن كريم با مبحث صورت و سيرت انسان در قرآن مي باشد كه به بخش هاي مختلف هستي انسان پرداخته و جهات وجودي او را نمايان مي سازد، و پس از تعريفي جامع و قرآني از انسان به جلوه هاي گوناگوني از زيبايي هاي بي بديل انسان مي پردازد. از يك سو، رفتار خدا با آدمي را به تصوير مي كشد كه چگونه با هزاران چشم گشوده، آدمي را به شهود مبدأ هستي دعوت مي كند ... و از سوي ديگر به گستره نصيب انسان از علم الهي، اشاره مي كند كه چگونه سرآغاز خلقت او از تعليم اسما شروع شده و در نيمه راه، آدمي را هم نشين فرشتگان كرده و سپس او را بر كرسي تعليم ملائكه نشانده و مسجود فرشته اش ساخته و ...

تفسير موضوعي قرآن كريم ـ صورت و سيرت انسان در قرآن ـ جلد 14

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست