مدیر مسئول
عليرضا سبحاني نسب
آدرس
خیابان شهید فاطمی(دورشهر) کوچه 18، فرعی اول سمت چپ، پلاک 39- تلفن 31653-025

فرشتگان زمین: کاوشی در چیستی و چرایی پوشش بانوان

  • تیراژ 4000 نسخه
  • تعداد صفحه : 116صفحه
  • شابک 978-964-8654-93-6
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست