مدیر مسئول
سيد باقر حائري تنكابني
آدرس
بلوارشهيد خداكرم- بعد از ترمينال- خيابان زكرياي رازي- جنب اتحاديه امكان

مقارنات منهجیه بین الطباطبایی و السبزواری: تفسیر القرآن انموذجا"

  • تیراژ 500 نسخه
  • تعداد صفحه : 104صفحه
  • شابک 978-964-8485-71-4
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست