مدیر مسئول
سيد باقر حائري تنكابني
آدرس
بلوارشهيد خداكرم- بعد از ترمينال- خيابان زكرياي رازي- جنب اتحاديه امكان

کتاب المکاسب

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 382صفحه
  • شابک 978-964-8485-82-0
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست