مدیر مسئول
سيد باقر حائري تنكابني
آدرس
بلوارشهيد خداكرم- بعد از ترمينال- خيابان زكرياي رازي- جنب اتحاديه امكان

البضاعة المزجاة: تاریخی، اخلاقی، عقائدی

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 576صفحه
  • شابک 978-964-8485-21-9
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست