مدیر مسئول
سيد باقر حائري تنكابني
آدرس
بلوارشهيد خداكرم- بعد از ترمينال- خيابان زكرياي رازي- جنب اتحاديه امكان

شرح ابن عقیل: علی الفیه ابن مالک لقاضی القضاة بهاءالدین عبدالله ابن عقیل العقیلی الهمدانی‌المصری...

  • تیراژ 3000 نسخه
  • تعداد صفحه : 608صفحه
  • شابک 978-964-8485-50-9
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست