مدیر مسئول
سيد مهدي فال اسيري
آدرس
انتهاي دور شهر، خيابان جانبازان، قلعه عمو حسين، جنب مسجد الزهراء

چهل مجلس، هزار حدیث: شامل چهل مجلس به ضمیمه چهل حدیث از هر معصوم (ع)

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 368صفحه
  • شابک 978-600-6353-03-6
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست