مدیر مسئول
حسين احمدي
آدرس
قم، مسجد مقدس جمكران
خلاصه کتاب
به راستي منتظران واقعي هستيم ؟ آيا نياز به ارزيابي خودمان در باب انتظار نداريم ؟ آيا اگر عدالت و رفاه و آزادي و حتي عرفان را به دست آوريم ديگر مرحله انتظار تمام شده است و ديگر مهدي عج را نمي خواهيم ؟ اين سوالات مباحثي را پيش مي كشد كه در چند مرحله قابل بررسي است : مفهوم و حقيقت انتظار ، ريشه هاي انتظار ، ادب و اثرات انتظار . تمام مباحث فوق در مجموعه انتظار و انسان معاصر به همت مركز مطالعات و تحقيقات مسجد مقدس جمكران گردآوري و تدوين شده است .

انتظار و انسان معاصر

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست