مدیر مسئول
سيد احمد رهنمايي
آدرس
بلوار امين ، خيابان جمهوري ، موسسه آموزشي امام خميني (ره)

شاخص تنوع و پویایی سیاسی در الگوی پیشرفت اسلامی

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 296صفحه
  • شابک 978-964-411-958-3
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست