مدیر مسئول
سيد احمد رهنمايي
آدرس
بلوار امين ، خيابان جمهوري ، موسسه آموزشي امام خميني (ره)

عقل عملی و کارکرد آن در حکمت عملی از دیدگاه صدرالمتالهین

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 296صفحه
  • شابک 978-964-411-899-9
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست