مدیر مسئول
مدرسه الامام علي (عليه السلام)
آدرس
قم، خيابان صفائيه (شهداء) كوي آمار، پلاك 15
خلاصه کتاب
درباره نهضت حسيني و قيام خونين عاشورا، كتاب هاي فراواني در طول تاريخ نوشته شده است؛ ولي از آنجا كه عمق اين حادثه فراتر از آن چه فكر مي كنيم، مي باشد جاي بحث و بررسي بسيار دارد. مجموعه «عاشورا، ريشه ها، انگيزه ها، رويدادها، پيامدها» كوشيده است با طرح و نگرشي جديد به اين واقعه بپردازد و آن را در شش بخش ارائه داده است كه عبارتنداز: شخصيت امام حسين عليه السلام و فلسفه عزاداري، ريشه هاي قيام، انگيزه هاي قيام، رويدادهاي قيام، آثار و پيامدهاي قيام و بخشي از اشعار برگزيده.

عاشورا (ريشه‌ها، انگيزه‌ها، رويدادها، پيامدها)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست