مدیر مسئول
صادقي محمدحسين
آدرس
فارس - زرقان، خ. پيام پنج، پ. 113

گزیده تاریخ و فرهنگ زرقان فارس

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 34صفحه
  • شابک 978-964-2508-22-8
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست