مدیر مسئول
محمد حسن اسماعيليان
آدرس
خيابان معلم، ميدان روح الله، انتشارات دارالتفسير - 37157

المعارف العقدیه

  • تیراژ 2000 نسخه
  • تعداد صفحه : 400صفحه
  • شابک 978-964-535-505-8
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست