مدیر مسئول
ناصر محمدي فرد
آدرس
قم، خيابان معلم، معلم 10، فرعي اول، سمت راست، پلاك 21، طبقه همكف
خلاصه کتاب
اين كتاب درباره شركت هالي برتون است. اين شركت از شركت هاي PMC يا شركت هاي طرف قرارداد وزارت دفاع امريكا مي باشد كه قريب به 90 درصد خدمات بخش لجستيك نيروهاي نظامي امريكا را در عراق تامين مي كند. اين كتاب درباره تاريخچه، سوابق و اعمال غير انساني اين شركت و شركت هاي مشابه در جنگ هاي امريكا، علي الخصوص در اشغال عراق است.

نرم افزاران تباهي ج1 ـ شركت هالي برتون

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست