مدیر مسئول
سيد محمد رضايي
آدرس
خيابان نوزده دي ، انتهاي كوچه 69، فرعي بقيه الله، پلاك 35

عدالت در سازمان

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 190صفحه
  • شابک 978-964-6136-25-0
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست