مدیر مسئول
سيد محمد رضايي
آدرس
خيابان نوزده دي ، انتهاي كوچه 69، فرعي بقيه الله، پلاك 35

معنویت‌گرایی در مدیریت و سازمان (سازمان معنوی، کارکنان معنوی، رهبران معنوی)

  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 264صفحه
  • شابک 978-964-6136-18-2
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست