مدیر مسئول
علي وافي
آدرس
قم ،مجتمع ناشران ،طبقه سوم ،واحد 334

امام حسن (عليه السلام) در موضع واقع بيني و هدفگرايي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست