مدیر مسئول
عليرضا دانايي
آدرس
قم، شهرك قدس، تقاطع اول، سمت چپ، ساختمان سبز، پلاك 14
خلاصه کتاب
مجموعة حاضر كوشيده است علايم ظهور، قيامت و حكومت حضرت مهدي ـ عج الله ـ را با استناد به روايات بيان كرده باشد و مسئلة رجعت نيز ذكر شده است. با وجود اين كه اين روايات در كتب شيعه و برخي منابع تاريخي ذكر شده است لازم به تذكر است كه برخي روايات نقل شده در اين كتاب، ضعيف السند هستند و نيز در برخي موارد استدلالات و برداشت هاي شخصي ارائه شده كه مي توان به عنوان نمونه به صفحة 86 رجوع كرد. بايد در نظر داشت كه اعتقادات شيعه نبايد بازيچه برخي افراد واقع شده و محل كسب در آمد بوده باشد.

نشانه هايي بعد از ظهور امام زمان (عج)

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست