مدیر مسئول
عليرضا دانايي
آدرس
قم، شهرك قدس، تقاطع اول، سمت چپ، ساختمان سبز، پلاك 14
خلاصه کتاب
كتاب حاضر حكايتي ساده است كه حقايقي عميق را آشكار مي سازد. اين داستاني است كه درباره ي تغييراتي كه در يك هزارتو جايي كه چهار موجود جالب به دنبال پنير مي گردند اتفاق مي افتد. البته پنير استعماري از آنچه ما در زندگي به دنبال آن هستيم،‌ از شغل، ‌ارتباطات، پول و خانه بزرگ گرفته تا آزادي، ‌سلامتي، ‌شناخت و آرامش روحي. و هزار تو همان مكاني است كه براي بدست¬آوردن آنچه به دنبالش هستيم در آن وقت مي گذرانيم و مي تواند موسسه اي باشد كه در آن كار مي كنيم. اجتماعي كه در آن زندگي مي كنيم و يا روابطي كه در زندگي مان با آن مواجه هستيم. مطالعه اين داستان كه براي تمام گروه هاي سني مناسب است، تنها يك ساعت وقت شما را مي گيرد ولي بينش هاي بي نظيرش براي هميشه در روانشناسي ذهنتان باقي خواهد ماند.

چه كسي پنير مرا جابجا كرد؟

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست