مدیر مسئول
محمد جواد اسلامي
آدرس
خيابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه ششم، واحد629
خلاصه کتاب
امام صادق عليه السلام مي فرمايند : نماز محبوب ترين كار ها نزد خداوند و آخرين سفارش پيامبران است . هريك از فرايض و عبادات در برگيرنده آداب ، فضايل ، اسرار و نكاتي هستند كه آشنايي با آنها مي تواند در نيل به اهداف مثمر ثمر واقع شود . مجموعه اسرار نماز آداب باطني و اسرار معنوي نماز را از زبان عارفان الهي و عالمان رباني به تصوير كشيده است . اين نوشته داراي پنج فصل است : فصل اول مساله حضور قلب در نماز را به نقل از شهيد ثاني ، سيد بن طاووس و فيض كاشاني بيان كرده است . فصل دوم به بيان آداب و نكات معنوي و باطني نماز به نقل از آداب الصلاه امام خميني (ره) پرداخته و فصل سوم شامل آداب مقدمات نماز است كه برگرفته از اسرار الصلوه ميرزا جواد ملكي تبريزي است . در فصل چهارم آداب نماز و در فصل پنجم فضيلت و چگونگي نماز شب از باقيات والصالحات شيخ عباس قمي نقل شده است .

اسرار نماز

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست