مدیر مسئول
سيد حسين صحفي
آدرس
قم، خيابان ارم، جنب پاساژ قدس، پلاك 293
خلاصه کتاب
كتاب هديه احمديه اثر مرحوم آقا ميرزا احمد آشتياني،‌ حاوي منتخبي از ادعيه مي باشد كه جهت رفع گرفتاري هاي سخت ذكر شده است مرحوم آقا ميرزا باقر آشتياني فرزند ايشان، اين ادعيه را به همراه اضافاتي در كتاب حاضر تنظيم و تدوين نموده است. ميرزا احمد سند اين دعاها را در كتاب طرائف الحكم ذكر نموده است.

هديه احمديه

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست