مدیر مسئول
سيد حسين صحفي
آدرس
قم، خيابان ارم، جنب پاساژ قدس، پلاك 293
خلاصه کتاب
از جمله علوم عرب كه تعليم آن براي طالبان ادبيات عرب لازم و ضروري است «علم صرف» است كه مقدمه علم نحو قرار مي گيرد. در اين علم اقسام فعل مورد بحث قرار مي گيرد كه مي توان به ثلاثي و رباعي بودن آن اشاره كرد، فعل لازم و متعدي، ماضي و مضارع و امر و نيز اسم فاعل و مفعول و برخي قواعد اعلال از مباحث اين علم هستند. مجموعه «شرح تصريف زنجاني» براي تبيين همين علم با نظم خاص خود و به صورت اختصار همت گماشته است.

شرح تصريف الزنجاني

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست