مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737

سرمايه اجتماعي در انديشه امام خميني رحمه الله

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست