مدیر مسئول
محمد ذبيحي خيبري
آدرس
قم -بلوار الغدير - دانشگاه قم - اداره چاپ و نشر

ترجمه چكيده مقالات برگزيده اخلاق فناوري اطلاعات

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست