مدیر مسئول
ابوالفضل گاييني
آدرس
قم- بلوار امين - بلوار جمهوري اسلامي
خلاصه کتاب
هدف از اين تحقيق، بررسي چرايي، چيستي و چگونگي رهبري خدمتگزار از ديدگاه امام خميني رحمه الله عليه و ارائه يك الگوي جامع در اين زمينه مي باشد. در اين تحقيق كه يك پژوهش بنيادي از نوع توصيفي- اكتشافي است، از روش تحليل مضمون استفاده شده است. براي گردآوري و شناسايي مضامين مرتبط با رهبري خدمتگزار، نخست مباني نظري و ديدگاه هاي صاحب نظران مديريت در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفته و نتايج آن تحت عنوان «رهبري خدمتگزار در مديريت نوين» در جلد اول اين مجموعه ارائه شده است. سپس با بررسي و تحليل كامل دوره 22 جلدي صحيفه امام، مضامين مرتبط استخراج گرديده و نتايج آن تحت عنوان «رهبري خدمتگزار در صحيفه امام رحمه الله عليه» در جلد دوم اين مجموعه ارائه شده است. همچنين در اين مجموعه، الگوي رهبري خدمتگزار از ديدگاه امام خميني با ديدگاه برخي از صاحب نظران مديريت مقايسه شده و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده ارائه شده است.

رهبري خدمتگزار ـ پارادايم نوين رهبري از ديدگاه امام خميني (ره) 2 جلدي

  • نویسنده : شيخ زاده محمد
  • فصل چاپ : زمستان
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : وزیری
  • چاپخانه جعفري
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 267صفحه
  • شابک 978-600-298-016-8
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست