مدیر مسئول
داود شعبانپور سياهكده
آدرس
بلوار معلم - 10 متري معلم - كوچه 5 - پلاك 4
خلاصه کتاب
اين كتاب نيم نگاهي به نظرات مراجع و علماي بزرگ شيعه به سند زيارت عاشوراست و اعتبار آن از طرق مختلف اعم از روايات و استفتاء از علما و ... كه در كتاب هاي گذشتگان يافت شده و جمع آوري گرديده است و يا به طور مستقيم از آنها به مولف رسيده است.

زيارت عاشورا در سيره فقها و بزرگان

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست