مدیر مسئول
سيد رضا برقعي
آدرس
خيابان ارم - نرسيده به چهار راه شهداء – نمايشگاه و نشر كتاب برقعي
خلاصه کتاب
اين كتاب براي كارمنداني نوشته شده است كه لايق درآمدي بسيار بيشتر از ميزان كنوني هستند و مي خواهند رشد و پيشرفت داشته باشند. در اين كتاب به مطالب زير پرداخته مي شود: - چگونه كارايي خود را در محل كار دو برابر كنيد. - مهارت تصميم گيري و حل مسئله را افزايش دهيد. - توان پول سازي خود را به عنوان كارمند افزايش دهيد. - در مديريت پروژه هاي بزرگ و كوچك موفق شويد. - درآمد و جايگاهتان را به سرعت بالاتر ببريد.

درآمد رويايي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست