مدیر مسئول
سيد رضا برقعي
آدرس
خيابان ارم - نرسيده به چهار راه شهداء – نمايشگاه و نشر كتاب برقعي
خلاصه کتاب
اين كتاب آموزش مي دهد چگونه در ارتباطات، معاملات و تعاملات كاري مذاكرات بهتري انجام دهيم. مذاكره عاملي حياتي در بهبود فردي وكاري است. در اين كتاب به مطالب زير پرداخته مي شود: - شش شيوه كليدي مذاكره - استفاده از روش عمل متقابل - آماده شدن براي مذاكره و ورود قدرتمندانه - و ...

كتابخانه موفقيت برايان تريسي ـ مذاكره

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست