مدیر مسئول
كاظم عابديني مطلق
آدرس
خيابان سميه، قبل از ميدان رسالت، پلاك 10
خلاصه کتاب
در اين كتاب، مولف كوشيده است موضوع روابط زن و مرد را به صورت سه بعدي مورد تحليل قرار دهد. هركدام از كلمات قصار و حكمت هاي اين كتاب، نوري است كه پاشيده مي شود، تا يكي از زواياي پنهان روابط زن و مرد آشكارتر گردد.

مرغ ها مي پرند اگر خروس باشيد!

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست