مدیر مسئول
كوشش سيدحسين
آدرس
شهرك پرديسان، مجتمع آيت الله سيستاني، بلوك 8 ، واحد 7
خلاصه کتاب
يكي از معارف حيات بخش قرآن، مسئله انفاق است كه از يك سو راهكاري براي برطرف كردن فاصله طبقاتي و از بين بردن فقر از جامعه مي باشد و از سوي ديگر دستور العملي است براي خودسازي و تزكيه نفس در راه تكامل روح آدمي.

سبك زندگي 8 ـ انفاق و بخشش

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست