مدیر مسئول
كوشش سيدحسين
آدرس
شهرك پرديسان، مجتمع آيت الله سيستاني، بلوك 8 ، واحد 7
خلاصه کتاب
از جمله سفارش هاي مكرر در آموزه هاي ديني مان توصيه و سفارش به همياري، كمك و استعانت به يكديگر است كه در تمام ابعاد زندگي مادي و معنوي بدان نياز مبرم داريم. بر طرف كردن نيازهاي ديگران هم از لحاظ مادي داراي اهميت و ارزش است و هم از نظر معنوي داراي اجر و پاداش فراوان است.

سبك زندگي 6 ـ كمك به بيمار

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست