مدیر مسئول
عبدالله خاني علي
آدرس
خ. شهيد مطهري، خ. سرافراز، ك. يكم، پ. 21
خلاصه کتاب
در جهاني كه منابع و آثار بسياري براي مطالعه وجود دارد و راه هاي بسياري براي اطلاع از مسائل يافت مي شود، اين كتاب متن بسيار خوبي براي آگاهي از سياست جهاني در اختيار مي گذارد. از ويژگي هاي قابل توجه اين اثر طرح ديدگاه ها و نظريات متفاوت است و توانسته به رغم پيچيدگي موجود در مسائل سياسي، آنها را با بياني شيوا مطرح كند. كمتر كتابي تاكنون توانسته به چنين موفقيتي دست پيدا كند. يادداشت ديو كمپل، استاد دانشگاه كيل درباره كتاب

جهاني شدن سياست ج1ـ روابط بين المللي در عصر نوين ـ زمينه تاريخي، نظريه ها، ساختارها و فرآيندها

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست