مدیر مسئول
عبدالله خاني علي
آدرس
خ. شهيد مطهري، خ. سرافراز، ك. يكم، پ. 21
خلاصه کتاب
يكي از مهم ترين پديده هايي كه براي چند دهه، صحنه سياست و اجتماع ايراني را درگير خود نموده، مسئله چگونگي تعامل با ايالات متحده است؛ از اين رو، شناخت علمي كشور مزبور از ابعاد گوناگون، داراي اهميت اساسي است. در راستاي ارتقاي اين آگاهي، يكي از مهم ترين حوزه هايي كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد، حوزه تصميم سازي در اين كشور است. اين كتاب بر آن است تا روند و عناصر اصلي تأثير گذار در ساختار تصميم سازي اين كشور را كه در دو دسته كلي رسمي و غير رسمي تقسيم بندي مي شوند، شناسايي كند و مورد بحث قرار دهد.

كتاب آبي 6 ـ نگاهي به ساختار و فرايند تصميم سازي در نظام سياسي آمريكا

  • نویسنده : صالحي عليرضا
  • فصل چاپ : پاییز
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه باقري
  • تیراژ 1200 نسخه
  • تعداد صفحه : 79صفحه
  • شابک 978-964-526-205-9
  • زبان کتاب : فارسی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست