مدیر مسئول
احمد محمد زاده
آدرس
كاشان ، خيابان شهيد رجايي، پاساژ اميركبير
خلاصه کتاب
از چهره هاي پر آوازه دنياي حكمت كه نام و يادش بر زبان و قلم بزرگان پرشماري در صد ساله اخير گذشته و بي گمان بر انديشه فلسفي و ديني حاكم بر ذهن و جان فيلسوفان و حاملان فرهنگ ناب اسلامي و شيعي در اين سده تأثيري انكار ناپذير بر جاي نهاده است فيلسوف نامي مرحوم حكيم آخوند ملا محمد كاشاني شهره به آخوند كاشي است. اين كتاب شامل مقالات ارائه شده در اولين همايش بزرگداشت علامه آخوند ملا محمد كاشي است.

همنوا با قدوسيان ـ ويژه نامه نخستين همايش علامه آخوند ملا محمد كاشاني

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست