مدیر مسئول
سيد مسعود موسوي كريمي
آدرس
45 متري صدوق - دانشگاه مفيد
خلاصه کتاب
شهيد آيت الله دكتر سيد محمد حسيني بهشتي براي ما ايرانيان نامي آشناست و تلاش مستمر وي براي به ثمر نشستن نهضت اسلامي و كوشش هاي بي وقفه اش براي بنيان جمهوري اسلامي مشهور و مشهود است. اما آن چه از اين شخصيت برجسته و تأثيرگذار تاريخ معاصر كمتر شناخته شده است، انديشه هاي ژرف و تابناكي است كه به شكلي نظام مند در زمينه هاي گوناگون ارائه كرده است. مجموعه مقالاتي كه در اين كتاب آمده قرار بود در همايشي با همين عنوان در اسفندماه 1390 در دانشگاه مفيد و با همكاري بنياد نشر آثار و انديشه هاي شهيد آيت الله دكتر بهشتي برگزار شود كه به عللي ممكن نشد و اينك منتشر مي شوند.

نگاهي دوباره ـ بازخواني انديشه هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي شهيد آيت الله دكتر بهشتي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست