مدیر مسئول
عبدالله صادقي دهاقاني
آدرس
قم - خيابان فاطمي - نبش كوچه سوم - پ.81 - كد پستي:3714967737
خلاصه کتاب
اين كتاب متن 35 مقاله پذيرفته شده اي است كه انديشمندان و فرهيختگان آنها را به كنگره «بررسي نقش معنويت در نبرد نامتقارن» ارسال كرده اند. اين مقالات بر اساس محورهاي اصلي فراخوان كنگره در سه بخش تنظيم شده است: بخش اول:‌ مفهوم شناسي بخش دوم: عوامل و موانع معنويت از نظر اسلام بخش سوم: آثار و كاركردهاي معنويت

مقالات كنگره نقش معنويت در نبرد ناهمتراز

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست