مدیر مسئول
مرتضي واعظ جوادي
آدرس
خيابان 75 متري عمارياسر – نبش 30 متري شهيد قدوسي
خلاصه کتاب
اين كتاب جلد سي ام از مجموعه تفسير قرآن حضرت آيت الله جوادي آملي مي باشد كه با نام تسنيم منتشر شده است. در اين جلد به تفسير آيات 127 تا 171 سوره مباركه اعراف پرداخته شده است.

تسنيم ج 30 ـ تفسير قرآن كريم

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست