مدیر مسئول
وطني محمد
آدرس
كاشان، خ. اميركبير، ابتداي بلوار الغدير، غدير هجده، پ.
خلاصه کتاب
از عالمان خدا ترسي كه در عرصه علم و عمل درخشيده اند، آخوند ملا محمد كاشاني معروف به آخوند كاشي است. ايشان در قريه جوشقان استرك از توابع بخش مركزي شهرستان عالم پرور و دار المؤمنين كاشان ديده به جهان گشود. پس از طي مراتبي از فضل و دانش در كاشان، رحل اقامت در اصفهان افكند و در آن ديار نيز نزد بزرگان دانش و بينش زانوي ادب بر زمين زد و به سلوك علمي و عملي پرداخت. اين كتاب شرح حالي است از زندگي اين عالم بزرگ.

طاير قدسي

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست