مدیر مسئول
سيد هادي يثربي
آدرس
بلوار شهيد كريمي ـ خيابان مفتح ـ مفتح 8 ـ پلاك 7
خلاصه کتاب
اين مجموعه با عنوان «كليات و مباني علم رجال» تقرير مباحث علم رجال استاد وارسته حوزه علميه قم، حضرت آيت الله سيد كاظم مصطفوي مي باشد كه با تلاش دو تن از شاگردان ايشان تهيه و تنظيم شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. از ويژگي هاي اين كتاب نو آوري هايي است كه در كتب رجالي ديگر سابقه ندارد. از اين جمله مي توان به اين موارد اشاره كرد: گروه بندي روايات، طرق تشخيص اعتبار روايات، اصالة الصحه و اصالة العداله در قول راوي و ... .

كليات مباني علم رجال

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست