مدیر مسئول
نخستين حلم رسول
آدرس
خيابان معلم، كوچه 10، پلاك 39/1 خ. وليعصر، خ. افتخاري نيا، پ. 53، واحد 4
خلاصه کتاب
اين كتاب يك كتاب مرجع براي استفاده دانشجويان علوم پايه، فني و مهندسي و رشته هاي علوم انساني مي باشد كه مطالب آن نيازهاي دانشجويان بيشتر رشته هاي مختلف را برآورده مي كند. در اين كتاب به حساب ديفرانسيل و انتگرال توابع يك متغيره پرداخته مي شود.

حساب ديفرانسيل و انتگرال توابع يك متغيره

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست