مدیر مسئول
عليرضا اقبال سبحاني
آدرس
بلوار امين ، مقابل ورزشگاه شهيد حيدريان ، نبش كوچه شماره 11
خلاصه کتاب
اين كتاب، پژوهشي علمي و فلسفي در مورد منشأ پيدايش عالم هستي و ساير موجودات است. در ابتداي كتاب به بحث در مورد نقش فطرت در معرفت خداوند متعال پرداخته شده و پس از آن دو نوع ديدگاه مادي و فلسفي در مورد خلقت موجودات مختلف و منشأ آفرينش جهان هستي منعكس شده و ديدگاه‌هاي برخي از انديشمندان غرب در اين زمينه مورد نقد و ارزيابي قرار گرفت است. آنگاه نويسنده با استناد به قانون عليت، براي جهان و همه موجودات روي آن خالقي حكيم در نظر گرفته كه همه نيازهاي آنان را به خوبي تشخيص داده و به آنها عطا نموده است. وي نظام حاكم بر جهان را نظامي حكيمانه و بسيار دقيق توصيف نموده و نمونه‌هايي از نظم عجيب موجود در آن را كه نشانگر دارا بودن خالقي حكيم براي آن است بيان نموده است. وي در ادامه به ابعادي از توحيد و شناخت خداوند از منظر آموزه‌هاي اسلامي پرداخته است.

مصدر الوجود بين العلم و الفلسفه

  • نویسنده : آيت الله العظمي جعفر سبحاني تبريزي
  • سال چاپ : 1392
  • قطع کتاب : رقعی
  • چاپخانه موسسه امام صادق(ع)
  • تیراژ 1000 نسخه
  • تعداد صفحه : 104صفحه
  • شابک 978-964-357-527-4
  • زبان کتاب : عربی
کتاب برای فروش فعلا موجود نیست