مدیر مسئول
عليرضا سبحاني نسب
آدرس
خیابان شهید فاطمی(دورشهر) کوچه 18، فرعی اول سمت چپ، پلاک 39- تلفن 31653-025

زيارت عاشورا از نگاهي ديگر ـ با نگاهي به مستندات تاريخي و حديثي زيارت عاشورا و بررسي آموزه هاي تربيتي و اعتقادي آن

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست