مدیر مسئول
اصغر عبداللهي
آدرس
بلوار امين - كوچه 55 - مركز مديريت حوزه هاي علميه خواهران
خلاصه کتاب

گرچه تاكنون در زمينه تدريس و آموزش فقه كتب ارزشمندي منتشر گرديده، ولي كتاب هايي كه بتواند با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي افراد و نيازهاي صنفي آنها، احكام دين را آموزش دهد، نگاشته نشده و نياز به تدوين آنها محسوس و روشن است. لذا اين كتاب با در نظر گرفتن مقاطع تحصيلي موجود در كشور، مسائل فقهي را بدون هيچ گونه تغيير در فتاواي فقيهان و تنهاد تغيير در عبارت ها و جاگزين كردن لغات و اصطلاحات مأنوس و تنظيم مطالب و بيان برخي از مثال ها و مصداق هاي آن تدوين شده است.

درسنامه فقه جلد 1

قیمت: 15500 ریال
تخفیف 10 درصد
قیمت برای شما: 13,950 ریال
افزودن به سبد خرید