مدیر مسئول
محمد جواد واعظي
آدرس
خيابان معلم - نبش كوچه 15
خلاصه کتاب
براي هر چيز معدني است و معدن و مخزن تقوا نيز قلبهاي عرفا و علما و فضلاست. فضلا و علماي راستين كساني هستند كه در راه رسيدن به خداوند لايزال از غير خدا بريده و به مقام ولي اللهي رسيده اند و به عنوان شاخص ترين صفات بنام اولياء الله شناخته مي شوند. اين كتاب در پي معرفي برخي از علماي شيعه و روايت سبك زندگي آنهاست.

افلاكيان خاك نشين ـ گذري بر زندگي علما

کتاب برای فروش فعلا موجود نیست